Finntjern

Finntjern, Nordmarka, vann i øvre del av Østre Nordmarksvassdraget, nordøst for Tømte, 416 moh. Skiløype og skogsbilvei fra Movann.