Fiskevollbukta

Fiskevollbukta, smal vik ved Bunnefjordens østside, nord for Ljanskollen. Navn etter en fiskerhytte kalt Fiskevollen. Aker kommune kjøpte 1937 områdene ved Fiskevollbukta, Ljanskollen og Hvervenbukta av Stubljan til folkepark og badestrand. Innenfor Fiskevollbukta ligger et lite høydedrag som tidligere var friområde, på folkemunne kalt «Indianerfjellet».