Indianerfjellet

Indianerfjellet, et lite høydedrag innenfor Fiskevollbukta, et tidligere friområde, på folkemunne kalt «Indianerfjellet». På høyden her hadde Luftwaffe under krigen et lyskasteranlegg for søking etter fiendtlige fly. Sør for Bjerkefaret hadde de en mannskapsbrakke og en vaktstue til lyskasteranlegget, hvor mannskapene var innkvartert. Ved Dalsnaret, like ved, lå selve lyskasteranlegget, lyskasteren med en diameter på to-tre meter, to store kikkerter til avstandsmåling og to lytteapparater. Dette anlegget stod i forbindelse med luftvernbatteriet på Ekeberg. Det hele ble styrt fra et hovedkvarter ved et gartneri i RosendalsveienNordstrand. Mot Mosseveien og Herregårdsveien var det bygd mindre bunkere. Anlegget var beskyttet av piggtrådsperringer, og det var vaktposter nede ved Mosseveien og oppe ved lyskasteren.

Etter frigjøringen overtok Milorg anlegget.