Rosendalsveien

Rosendalsveien, Nordstrandshøgda, bydel Nordstrand, fra Nordstrandveien sørover til Ekebergveien øst for Nordstrand videregående skole. Oppkalt 1907 etter villaen «Rosendal» (nr. 27c). Fra Rosendalsveien til Midtåsen går veien Nøttekneika.

Bygningerm.m.:

14. «Villa Vonheim». Her vokste den senere skolemannen Ivar Knutson (1902–81) opp, og her bodde han etter krigen og frem til sin død. Han var filolog og arbeidet ved Nordstrand videregående skole 1929-48, fra 1946 som rektor. Han var skolerådmann i Oslo 1948–70. I hans tid gikk barnetoget på Nordstrand forbi huset hans på 17.mai hvert år. Ivar Knutsons vei er oppkalt etter ham.

27c. «Villa Rosendal» som veien er oppkalt etter. Her ble det oppført en stue i 1888.

Langs veien lå det før krigen villaer og et gartneri, og her anla Luftwaffe under krigen en operasjonssentral for tyske jagerfly i området fra Kristiansand til Odalen, Luftgaukommando Rosendalsveien. Operasjonssentralen ble kalt Abschnitt Flugmeldung Central og hadde en radiosambandsstasjon med to tremaster på Midtåsen. Her stod det også et godt kamuflert ca. 25 meter høyt utkikkstårn. Selve stasjonen, som hadde en plottesal, lå mot Rosendalsveien og var delvis bygd under bakken og beskyttet av en betongskjerm.

Ved stasjonen, som var i døgnkontinuerlig drift, lå det en liten leir med et større kjøkken, kontorbrakker og mannskapsbrakker. Offiserer og menige ble også innkvartert i rekvirerte villaer i Rosendalsveien (nr. 21, 23, 25 og 24 og 26), offiserer var også innkvartert i de rekvirerte pensjonatene Heim og Hammer i Solveien. Uniformert kvinnelig Luftwaffe-personell kom også daglig fra Holtet og Oslo med Ekebergbanen for å arbeide her.

Etter frigjøringen ble operasjonssentralen overtatt av svensk politi.