Fossum (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Fossum, sogn og boligstrøk øst for Rommen, bydel Stovner, navn etter Fossumgårdene. Sognet omfatter boligområdene Fossum, Vestli, samt det meste av blokkbebyggelsen på Stovner. Boligområdet Fossum ligger hovedsakelig på sørsiden av Fossumveien, og består av en del eldre småhusbebyggelse, samt blokkbebyggelse fra 1968–69. Utskilt som eget sogn 1972, kirken innviet 1976. Fossum skole var i drift 1972–90.