Fossumkroken

Fossumkroken, Stovner, bydel Stovner, fra Tante Ulrikkes vei sørover og tilbake igjen til Tante Ulrikkes vei. Oppkalt 1953 etter Fossum gård.

Bygninger m.m.:

1–35 og 4−14. 24 hus oppført som horisontaltdelte tomannsboliger i 1953. Husene som er karakteristiske for etterkrigstiden, ble tegnet av bygningstekniker Knut Brynjulv Strand (1919–2000) og oppført med egeninnsats og på dugnad for Brannmenns bolig- og selvbyggerlag. Vei, vann og kloakk ble også anlagt og opparbeidet av utbyggerne selv. Noen år etter at husene stod ferdig, ønsket kommunen å rive dem og erstatte dem med boliglokker. Etter kraftige protester fra beboerne ble tomannsboligene bevart. Mange av dem har i årenes løp fått tilbygg, slik at preget på området er litt mer variert enn da det var nytt og alle var like.