Frøydis’ vei

Frøydis’ vei, Brattlikollen, bydel Nordstrand, tverrveie til Håvalds vei. Navn 1926 etter kvinnenavnet Frøydis.