Håvalds vei

Håvalds vei, Brattlikollen, bydel Nordstrand, fra Kåres vei til Sandstuveien. Navn 1926 etter mannsnavnet Håvald. Fra Håvards vei øst- og vestover går tverrveien Frøydis' vei.