Frodes vei

Frodes vei, Bekkelagshøgda, bydel Nordstrand, fra Granstuveien til Steingrims vei. Navn 1926 etter mannsnavnet Frode.

12 (tidligere Jotunveien 17), en villa fra 1932, oppført av den jødiske blikkenslagermesteren Adolf Gorwitz (f. 1884) på grunnmuren etter den opprinnelige villaen hans, som brant ned i en dramatisk brann i 1930. Gorwitz som drev Gamlebyens Kobber & Blikkenslagerverksted i Arups gate 2, var gift med Lina (f. Barkan 1887). De hadde seks sønner og tre døtre. Alle sønnene var enten blikkenslagere eller i lære i farens bedrift: Elias (f. 1911), gift med Ida (f. Rottmann 1916), Moritz (f. 1913), gift med Ragnhild Granli og hadde datteren Unni (5 år i 1942), Leopold (f. 1915), David (f. 1919), Herman (f. 1922) og Bjarne (f. 1925). Døtrene var: Mally (f. 1917) som var pasient på Gaustad sykehus, Ester (f. 1923) som var syerske og Edel (f. 1928) som var skoleelev og gikk på Bekkelaget høyere skole (nå Holtet skole). Sammen med alle barna, unntatt Moritz og Mally, ble Adolf og Lina Gorwitz og svigerdatteren Ida deportert med Donau til Stettin og videre til Auschwitz 26. november 1942 (sønnen David med Monte Rosa 20. november). Adolf og de fire kvinnene ble drept i gasskammer like etter ankomsten 1. desember. David døde 8. februar 1943, Elias 17. april og Leopold i mars. Når Bjarne og Herman døde, er ikke kjent. Også Idas foreldre og bror ble deportert samtidig. Moritz som var gift med en ikke-jødisk kvinne, ble internert på Berg til krigens slutt. Også Mally, som var pasient på Gaustad, overlevde.

I Arups gate 2 i Gamlebyen er det satt ned ti «snublesteiner» til minne om de drepte medlemmene av familien Gorwitz.