Arups gate

Arups gate, Gamlebyen, bydel Gamle Oslo, fra Oslo gate til Klostergata. Oppkalt 1877 etter biskop i Christiania stift Jens Lauritz Arup (1793–1874), som også var stortingsmann i tre perioder. Leiegårder fra 1890-årene.

Bygninger m.m.:

2. En tre/fireetasjes leiegård fra slutten av 1800-tallet ved hjørnet av Oslo gate. Her hadde jødiske Adolf Gorwitz som bodde i Jotunveien 17, nå Frodes vei 12, på Bekkelaget, sitt blikkenslagerverksted frem til de første krigsårene, Gamlebyens Kobber & Blikkenslagerverksted. Her arbeidet også hans seks sønner. Adolf Gorwitz og hele hans famile, bortsett fra en sønn og en datter, en svigerdatter og et barnebarn, ble deportert og drept i Auschwitz. Ti snublesteiner er satt ned her til minne om dem.

3. En treetasjes leiegård fra 1877. Her lå 1885–1918 Oslo latin- og realskole, grunnlagt av Anton Henrik Ræder, de senere årene under navnet Oslo middelskole. Dette var en privat høyere skole med fortsettelsesskole, middelskole og gymnasium. 1913 hadde skolen 194 elever. Bygningen ble overtatt av Oslo musikkskole som holdt til her til omkring 1925. – Her bodde i de første krigsårene Jacob Eiris (f. 1920), arbeider ved Lilleborg fabrikker. Han ble deportert med Donau 26. november 1942 og døde Auschwitz 11. januar 1943. En snublestein er satt ned til minne om ham. Hans søster Sonja Sofie som bodde i Bjerregaards gate 3, ble deportert samtidig.