Klostergata

Klostergata, Gamlebyen, bydel Gamle Oslo, fra St. Halvards gate, i gangtunnel under jernbanelinjen, til Jarlegata. Oppkalt 1885 etter det gamle Olavsklosteret, St. Halvards plass 3.

1866–79 var Klostergaden navn på en del av nåværende Schweigaards gate (mellom Tøyenbekken og Grønlandsleiret).