Furuset (tidligere bydel)

Furuset, tidligere administrativ bydel i Ytre by øst, besto av østre del av nåværende bydel Alna med tillegg av Høybråten-området som grenser til Lørenskog i øst; bydelen lå mellom Hovedbanen i nord og Østmarka i sør. Bydelen ble opprettet da bydelsforvaltningen ble innført 1. juli 1988. Den ble ved bydelsreformen 1. januar 2004 – med unntak av Høybråten-området som ble tillagt den nye bydelen Stovner – slått sammen med tidligere bydel Hellerud (med unntak av Trasop-området helt i sørøst som gikk til ny bydel Østensjø) og Teisen-området av tidligere bydel Helsfyr–Sinsen til den nye bydel Alna. Bydel Furuset var 8,6 km2 og hadde et folketall ved nedleggelsen på 29 546, det nest høyeste folketallet blant de daværende bydelene i 2004.