Hellerud (tidligere bydel)

Hellerud, tidligere administrativ bydel i Ytre by øst, besto av de sentrale og søndre delene av nåværende bydel Alna, mellom Hovedbanen i vest og nord, Østmarka i sørøst, Tvetenveien/Nedre Kalbakkvei i nordøst og Tvetenveien/Ytre Ringvei i sør. Bydelen ble opprettet da bydelsforvaltningen ble innført 1. juli 1988. Den ble ved bydelsreformen 1. januar 2004 – med unntak av Trasop-området som da ble overført til den nye bydel Østensjø – slått sammen med tidligere bydel Furuset (med unntak av Høybråten-området i nordøst som ble tillagt den nye bydelen Stovner) og Teisen-området fra tidligere bydel Helsfyr-Sinsen til den nye bydel Alna. Den tidligere Bydel Hellerud var 6,1 km2 og hadde et folketall ved nedleggelsen på 16 008 innbyggere.