Gamlebyen politistasjon

Gamlebyen politistasjon, tidligere politistasjon, opprettet i forbindelse med byutvidelsen i 1878 som Ahnefeldtløkkens Politivakt i Henriks gade 5, nå Alnagata. Den ble året etter flyttet til Inges gate 8 og i 1883 til Henriks gade 12. Politivakten som ofte ble kalt Bagerengens vakt, ble i 1884 oppført som Ekebergs politivakt. Lokalet var imidlertid så vidt uhensiktsmessig at formannskapet i 1909 gav politiet tillatelse til å leie et lokale i Saxegårdsgata 1. Samtidig ble navnet endret til Oslo vakt. Navnet ble endret da Oslo ble hele byens navn i 1925. Politistasjonen ble nedlagt i 1955, og ansvarsområdetble overført til Grønland politistasjon.