Grønland brannstasjon

Grønland brannstasjon, tidligere brannstasjon i Grønlandsleiret 32, oppført i 1866 (ark. Wilhelm von Hanno). Opprinnelig var den i to etasjer, påbygd til tre 1890. Her var også Grønland politistasjon til 1903. Brannstasjonen ble nedlagt 1992. Den ble renovert 1995–98 og inneholder nå bl.a. lokaler for Historielaget for Oslo brann- og feiervesen. Bygningen inngår som del i et enhetlig miljø av upussede teglsteinsbygninger, som omfatter Grønland kirke og Borggata 2b.