Grønland voksenopplæringssenter

Grønland voksenopplæringssenter, Grefsenveien 26, tilbyr både grunnskole- og videregående opplæring. Skolen gir karriereveiledning og et tilpasset opplæringstilbud til innsatte, løslatte og samfunnsstraffdømte i Oslo.

Skolen har fem avdelinger: ved det gamle Oslo fengsel i Åkebergveien 11, Bredtveit kvinnefengsel, Tyrilistiftelsen på Kampen, et narkotikaprogram med domstolskontroll i Mariboes gate 13 og Tilbakeføringssenteret i Grefsenveien 26. Skolen tilrettelegger både for korte kurs og selvstudium på universitets- og høgskolenivå. Skolen har 185 elevplasser, per år er ca. 700 elever innom skolen.