Grankvisten

Grankvisten, Bekkelagshøgda, bydel Nordstrand, fra Kirkeåsveien til Granveien. Tidligere kalt Svingen, nåværende navn vedtatt 1981.