Kirkeåsveien

Kirkeåsveien, Bekkelagshøgda, bydel Nordstrand, fra Raschs vei forbi Bekkelaget kirke til Sandstuveien. Navn 1924 etter kirken; veien het 1919–24 Rydningsveien. Fra Kirkeåsveien til Granveien går veien Grankvisten.