Grimstadgata

Grimstadgata, Sagene, bydel Sagene, fra Dannevigsveien til Kongsvingergata. De fleste gatene i området har navn etter byer i Sør-Norge. Mellom Arendalsgata og Dannevigsveien går gaten langs Sagene kirkepark.

21. En femetasjes boligblokk fra første halvdel av 1980-årene. Her ligger Sagene apotek (Apotek 1 Sagene).

30. Boligkomplekset Bjølsenborgen mellom Mogata og Kongsvingergata. I forretningslokalene ved hjørnet av Mogata var det opprinnelig et meieriutsalg, en frukt-, grønnsak- og tobakksforretning og en frisersalong, «Lady Frisørsalon». Nå dame- og herrefrisørsalongen «Salong Lady & Lord» i alle lokalene.