Groruditt

Groruditt, en gangbergart fra Oslofeltet med granittisk sammensetning (inneholder vesentlig kalifeltspat og kvarts). Bergarten er sjelden og finnes bare i en stripe fra Grorud til Årvollåsen og videre til Sandermosen stasjon i Maridalen og derfra videre nord/vestover. Groruditt er sterkt grønn på grunn av tette aggregater av små nåler av mineralet ægirin. Spesielle egenskaper som hardhet og seighet gir skarpe bruddflater når den splintres, og dette har gjort at bergarten har vært brukt til steinalderredskaper. I Maridalen er det gjort funn som tyder på at Vaggestein og Skar har vært sentrum for produksjon av steinøkser i yngre steinalder.

Det var ikke groruditt som ble utvunnet i steinhuggeriene i Groruddalen fra 1700-tallet, det ble derimot Grorudgranitt (syenitt), som både ble brukt som byggemateriale og eksportert.