Vaggestein gård

Vaggestein gård, gård med gnr. 69, Maridalen, ved Maridalsveien sør for Skar, hadde det norrøne navnet Vaggaðasteinr, som sannsynligvis henspiller på at det har ligget en såkalt «rokkestein» på gården. Gården nevnes i middelalderen. Den lå under Christiania prestebol frem til 1825. Den ble da delt i to bruk.

1. Øvre Vaggestein, gnr. 69/1, utskilt 1825. Den ble kjøpt av Kristiania kommune 1908.

2. Nedre Vaggestein, gnr. 69/8, utskilt 1825. Den ble fradelt Granum og Bjørnstad 1915.

Vaggestein hadde følgende husmannsplasser 1771: Nordre Bråten (Nordbråten), Søndre Bråten (Sørbråten) og Storenga (Enga). Senere plasser: Tomlingshaugen, Torvet, Halvorsrud, Tømte og Sakariasbråten.

På Nedre Vaggestein driver Sollerudstranda skole Maridalsprosjektet, en elevbedrift med vedproduksjon og salg av bjerkeved som tas ut fra Løvenskiolds skoger i nærområdet. Her gis opplæring i sikker bruk av motorsag og andre skogsredskaper. Et satsningsområde er naturfag, viltstell og vinterforing av rådyr og hare. Det arrangeres også jegerprøvekurs for interesserte elever. I samarbeid med OFA (Oslomarkas fiskeadministrasjon), gis det også opplæring ifiskestell