Grottenveien

Grottenveien, Bekkelaget, bydel Nordstrand, fra Bekkelagsveien til Bekkelagsterrassen (gangveiforbindelse). Navn 1917 etter villa «Grotten» (Grottenveien 12). – Fra Grottenveien til Solveien går Stalheimbakken.

18. Villa fra 1909 med stor tomt og boligareal på 675 m2, solgt 2007 for 36 mill. kr etter om- og påbygging.