Grundteløkken

Grundteløkken, mindre løkke ved Pilestredet mellom Holbergs gate og Falbes gate. Oppstått ved sammenslåing av en rekke små løkker. Siste eier var feierinspektør Schjerden; utbygd på 1870-tallet.