Høyenhall

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Høyenhall, bydel Østensjø, boligområde sør for Bryn, tidligere også fabrikkstrøk, opprinnelig løkke eid av fabrikkeier P. W. W. Kildal, som gav løkken navnet «Høyenhall». Kildal anla her i 1850-årene den største frukthagen i landet. Våningshuset brant i 1935, men en del av de gamle frukttrærne finnes fortsatt. Høyenhall Teglverk ble startet i 1890-årene, Høyenhall Fabrik av Eduard Fett i 1895. Bedriftene er nå nedlagt. Eiendommen ble solgt til utparsellering 1913, men byggingen startet først 1922. En betydelig del av boligene er fra 1950-årene. Vesentlig villabebyggelse. Høyenhall skole ble tatt i bruk 1966.

Høyenhall stasjon åpnet 1957 som holdeplass ved åpningen av Lambertseterbanen som sporvognslinje, 1966 som T-baneststasjon, med dekorasjoner av Willi Storn kalt «Utopia». Høsten 2001 ble kunstverket fjernet fra muren med sandblåsing etter ønske fra kunstneren selv. Han mente at kunstverket var blitt uegnet som utsmykning, da vannlekkasjer i muren og nedbrytning fra vær og vind hadde skadet det for mye.