Høyenhallveien

Høyenhallveien, Høyenhall, bydel Østensjø, fra Østensjøveien til Traktorveien, tidligere til Manglerudveien. Navnet vedtatt 1926.

3. «Breidablikk», forenings- og forsamlingshus bygd for Bryn kristelige ungdomsforening, innviet 1927. Laftet bygning i nasjonal nybarokkstil med to fløyer, begge med saltak, en enetasjes fløy med stor forsamlingssal og en tverrstilt på to etasjer, der det var vaktmesterbolig i annen etasje. Bygningen er i dag eid av Bryn KFUK-KFUM, og her har guttespeidergruppen 4. Bryn og jentespeidergruppen Bryn 1 i Oslo KFUK-KFUM-speidere møtene sine.