Hakkloa

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Utsikt over Hakkloa i Nordmarka. Foto: Kris Mikael Krister / Creative Commons
Foto: Nasjonalbiblioteket / Public domain

Hakkloa, også skrevet Hakloa, innsjø i Nordmarka, i Vestre Nordmarksvassdraget mellom Sandungen og Bjørnsjøen. Hakkloa ligger 372 moh og utgjør et areal på 2,08 km2, inkludert Hakklokalven, som utgjør Hakkloas nordligste del og er forbundet med Hakkloka ved et 30 m smalt sund. Over sundet er det en hengebro som ble bygd i 1920-årene og som er en av få gjenværende hengebroer i Marka. Med en største dybde på 56 m er Hakkloa Oslos dypeste innsjø.

Hovedtilløpet til Hakkola er fra Sandungen. I tillegg har Hakkloa tilløp fra to bekker som løper ut i Hakklokalven, en fra Bjørnputten i nord og en fra Smalvannet i øst, henholdsvis vest og sørøst for Skinnskattberget (550 moh) som danner grensen mellom Oslo, Nittedal og Lunner. Avløp via Hakkloelva til Bjørnsjøen.

Vest for Hakkloa ligger Hakklokroktjernet med avløp sørover til Bjørnsjøen, og i sørvest, på østsiden av Smalstrømmen som fører fra Hakkloa sørover til Bjørnsjøen, ligger åsryggen Hakklomana, 454 moh.

Navnet Hakkloa er enten av norrønt Hadaklofa, Hadelendingskløfta, eller det kan være et finnenavn; Vestre Hakkloa er gammel finneplass.

Over Hakkloa kommer skiløypa fra Stryken ut på vannet i Magovika i nord og hele 3 km over vannet til sørenden. Langs vestbredden går skogsbilveien fra Bjørnsjøen til Sandungen, også populær sykkeltrasé.

Vestre og Østre Hakkloa

Ved Hakkloa ligger to plasser, Vestre og Østre Hakkloa.

Vestre Hakkloa, Løvenskioldplass, 400 moh, gammel finneplass, senere forpaktningsbruk, nevnt i kirkebøkene første gang 1671. Den gamle ferdselsveien mellom Hadeland og Oslo gikk forbi. Bolig for vannverkets folk og forsamlingslokale for Nordmarkingene, skolestue til 1966.

Høsten 2009 fikk Jo Arne Ødegård i Høyesterett medhold i at han kunne overta plassen fra godseier Carl Otto Løvenskiold. Plassen ble ekspropriert til fordel for Ødegård i 2005, men saken fortsatte å versere i rettsapparatet. I 2014 ble det imidlertid inngått forlik mellom Ødegård og Løvenskiold, noe som innebar at Ødegård mistet retten til å bo på plassen mot en økonomisk godtgjørelse fra Løvenskiold.

Østre Hakkloa, plass på østre bredd av Hakkloa, den yngste av Nordmarksplassene, ryddet 1919. Fraflyttet.