Harald Løvenskiolds vei

Harald Løvenskiolds vei, Røa, bydel Vestre Aker, fra Vækerøveien til Griniveien, stengt ved Røabanen. Oppkalt 1936 etter godseier Harald Løvenskiold (1868–1934), eier av Nordmarka, Vækerø, Fossum, Bærums og Hakadals verk.

Bygninger m.m.:

1. En toetasjes tomannsbolig ved den daværende Røa stasjon på sørsiden av Røabanen, oppført av A/S Holmenkolbanen i slutten av 1940-årene. Den hadde venterom og kiosk ved perrongen (ark. Kristofer Lange). Ved omleggingen til T-banestandard i 1995 ble stasjonen flyttet tilbake til der den hadde ligget opprinnelig, på østsiden av Vækerøveien, og huset mistet dermed sin funksjon som «stasjonsbygning». Harald Løvenskiolds vei, som tidligere krysset banen i plan, ble nå stengt her.