Haslefetbakken

Haslefetbakken, Abildsø, bydel Østensjø, fra Enebakkveien til Agronomveien. Oppkalt 1985 etter gården Haslefet, som var et bruk ryddet på Abildsøs grunn omkring år 1000, senere nevnt som et underbruk av Abildsø, men ikke matrikulert i nyere tid.

Navnet kommer av norrønt Haslafit, sannsynligvis sammensatt av treslaget hassel og norrønt fit, frodig gressmark.