Haugerud skole (Sogn)

Haugerud skole, Sogn, tidligre skole opprettet 1860, nedlagt 1905. Bygningen lå ved Vestre Haugerud gård, rett sør for Kringsjå stoppested, mellom Sognsveien og turveien; den ble revet 1974.