Hauge menighet

(Omdirigert fra Hauges menighet)

Hauge menighet, tidligere menighet på Grünerløkka med navn etter Hans Nielsen Hauge, utskilt fra Paulus menighet 1917, nedlagt 1938.

Menigheten omfattet strøket mellom Bergverksgata, Markveien, Grüners gate og Nordre gate, men fikk ikke egen nybygd kirke. Kirkelokalet var i «Hauges Minde», Olaf Ryes plass 2. Kommunen leiet først denne eiendommen som kirke for menigheten, men valgte å kjøpe den 12.12. 1919 og ominnredet den etter planer utarbeidet av byarkitektens kontor. Forsamlingssalen fikk alterutstyr, nytt alterparti, nytt prestesakristi og ny trapp til galleriet og nye kirkebenker, mens hele 3.etasje ble innredet til menighetslokale og kontorer. 1.juledag 1920 ble kirken tatt i bruk etter ominnredningen. i 1924 fikk kirken et moderne kirkeorgel på 14 stemmer, bygget av Olsen & Jørgensen. Ved hjelp av en testamentarisk gave fikk menigheten midler til å skaffe et maleri til altertavlen (som fra bedehustiden bare hadde et enkelt kors i rammen bak talerstolen), "Kristi oppstandelse" malt av Paul Widerøe. Maleriet er bevart på lager hos Kirkelig fellesråd i Oslo.