Havnehagan

Havnehagan, Nordberg, bydel Nordre Aker, fra Nordbergveien til Havnabakken ved Østhorn stasjon. Navnet vedtatt 1936. Småhus- og villabebyggelse.