Havnabakken

Havnabakken, Nordberg, bydel Nordre Aker, fra Nordbergveien til Langmyrveien (siden 1993 stengt for gjennomkjøring ved Østhorn stasjonSognsvannsbanen). Navn 1943 etter det åpne Havnajordet (friareal). I den øvre delen av Havnabakken, fra Carl Kjelsens vei til Langmyrveien, står deler av et godt bevart steingjerde, som ble oppført av svenske krigsfanger 1807–14.

I den nedre delen av veien, på begge sider av Sognsvannsbanen ved Østhorn stasjon, ligger firemannsboliger og rekkehus bygd av Holmenkolbanens byggelag for selskapets ansatte i midten av 1950-årene (ark. Gunnar Bjerke), nå organisert som et vanlig boligsameie med 61 leiligheter. Sameiet, Østhorn Boligsameie, har ikke lenger tjenesteboliger. I den øvre delen er det hovedsakelig villabebyggelse. Fra Havnabakken til Carl Kjelsens vei går Rødbråtbakken.

Bygninger m.m.:

5. Barndomshjemmet til OL-mester Simen Hegstad Krüger.

27. Barndomshjemmet til OL-mester Ivar Formo.

46. Havnabakken barnehage, ferdig 1991.