Heimdalen

Heimdalen, tidligere bygning på en parsell av Lakkegården. Heimdalen lå på sørsiden av krysset Trondheimsveien/Heimdalsgata og var nærmeste nabo til Aker kommunes tidligere rådhus i Trondheimsveien 5. Heimdalen ble bygd av Adolf Bredo Stabell (1807–65), redaktør av Morgenbladet og mangeårig ordfører i Aker. Eiendommen ble innlemmet i Christiania i 1858.