Hellerudfaret

Hellerudfaret, Hellerud, bydel Østensjø, fra Vetlandsveien over Hellerudveien og i slyng tilbake til Hellerudveien. Oppkalt 1933 etter Nordre Hellerud gård. Til veien nord for Trasop skole ligger tomannsboliger, oppført 1948–49, og øst for skolen firemannsboliger, oppført 1955–56. De tilhører henholdsvis OBOS-borettslagene Nordre Hellerud (se Hellerud) og Østmarka (se Oppsal).