Hertug Skules gate

Hertug Skules gate, Tøyen, bydel Gamle Oslo, fra Sigurds gate til Bisp Nikolas’ gate. Oppkalt 1933 etter Skule Bårdsson (1189–1240), hertug og tronpretendent, halvbror til kong Inge Bårdsson. Han samlet sine styrker i området ved Galgeberg i 1240 før slaget mot kong Håkon Håkonsson.

Bygninger m.m.:

2–24. Femetasjes bygårder fra 1930-årene rundt en indre gård i et kvartal med fasader også mot Kjølberggata, Hagegata og Sigurds gate.

I en leilighet i annen etasje i nr. 6 bodde politikonstabel Sverre Weinholdt med sin familie. 13. februar 1945 ble motstandsmennene Adolf Bogstad, Storm Weinholdt, en av sønnene i huset, og Frank Olsen overrasket her av en gestapist ved navn Koestinger og en norsk medløper. Bogstad ble skutt i leiligheten, Storm Weinholdt, faren Sverre Weinholdt og Frank Olsen ble ført til Møllergata 19, der Storm Weinholdt og Frank Olsen ble forhørt under tortur. Syv andre motstandsmenn i Bogstads gruppe (Milorgs Aks 13000) ble skutt denne natten. Storm Weinholdt og Frank Olsen ble skutt på Akershus 17. mars.

I nr. 10 vokste Knut «Kuppern» Johannesen opp, og det var i den indre gården her han ble hyllet etter sine internasjonale skøytetriumfer.