Heyerdahls vei

Heyerdahls vei, Slemdal, bydel Vestre Aker, villavei fra Slemdalsveien til Tennisveien ved Slemdal, oppkalt 1917 etter ingeniør Halvor Emil Heyerdahl (1840–1917), som tok initiativet til den elektriske sporvei i byen, og som stod i spissen for virkeliggjørelsen av planene for Holmenkollbanen. Heyerdahl bodde selv i nr. 1, villaen han bodde i ble revet 1977 og erstattet av en nyere villa. En portrettbyste av Heyerdahl, utført av Gustav Lærum, står på Majorstuen stasjon. Opprinnelig stod den i den gamle trikkesløyfen på Skøyen, der den var blitt oppsatt 1924, flyttet til Majorstuen 1980.

Bygninger m.m.:

3. Risvollen bosenter med 42 leiligheter for eldre i fem to etasjes blokker og en stor gammel hovedbygning. Hovedbygningen var opprinnelig en sveitservilla av samme typen som nabohuset («Eckbo») med adresse Jegerveien 4, (ark. Harald Kaas). Det ble bygd i 1890-årene for advokat Carsten Bjerke, direktør Harald Bjerkes bror, og gitt navnet «Villa Sole» (må ikke forveksles med en annen villa med samme navn i Slemdalsveien). Fra 1905 til 1916 bodde Sigurd Ibsen i «Villa Sole», han fikk oppført en liten dikterstue nederst i hagen, den ligger der fremdeles.

1933–34 ble eiendommen overtatt av familien Aspelin, villaen ble da ombygd og gitt et nyklassisistisk utseende (ark. Arnstein Arneberg). 1973 bygde de daværende eierne en moderne villa øverst på eiendommen, resten av eiendommen ble solgt til et kommandittselskap, og 1. januar 1975 kunne det nyoppførte eldresenteret åpnes.

I hovedbygningen er Risvollen Selskapslokaler. De drives av Cederquist Selskapsmat, som arrangerer alle typer selskaper som barnedåp, konfirmasjon, bryllup, jubiléer, minnesamvær osv.