Hjaltlandsgata

Hjaltlandsgata, Vålerenga, bydel Gamle Oslo, blindgate sørover fra Danmarks gate. Oppkalt 1896 etter det norrøne navnet på Shetlandsøyene.

Bygninger m.m.:

1. Vålerengen hovedgård.

3. Vålerenga kirke.

Referanser i denne artikkelen

Vålerenga kirke, Vålerengen hovedgård