Hjortnes (løkke)

Hjortnes, løkke på Bymarken. 1738 fikk sorenskriver og assessor Johan Hiort bevilling på den steinete skrenten på sørsiden av Drammensveien ned til Filipstad. Løkken fikk navn etter ham og var så stor at den ble delt i 1767 og 1769 og fikk to løkkenummer – nr. 372 nedenfor Munkedamsveien, senere Nedre Hjortnes, og nr. 371, Øvre Hjortnes. 1780–1825 var Hjortnes underlagt løkken Petersborg. Deretter ble den kjøpt av kjøpmann Hans Eriksen som bebygde løkkens høyeste punkt, senere Drammensveien 50. Våningshuset ble revet og eiendommen bebygd med leiegårder i 1930-årene. Nedre Hjortnes, som i dag begrenses av Munkedamsveien, ble i 1850- årene delt i tre tomter. Fyrdirektør C. F. Diriks bygde på den østligste av dem, Munkedamsveien 79. Senere er det bygd villaer og leiegårder på begge sider av Munkedamsveien.