Ihlaløkken

Ihlaløkken, eiendom som bestod av tre små løkker ved Pilestredet under Natmandshaugen (den gamle tomten til Rikshospitalet). De ble kjøpt omkring 1780 av kjøpmann Ole Eriksen Saxild. I 1833 solgte hans sønn Erik Nicolai Saxild løkken til Jacob Meyer, som innlemmet den i Stensbergløkken.