Indre sone

Indre sone, byområdene mellom Sentrum og Ytre sone. Grensen mellom Indre og Ytre sone svarer i hovedtrekk til bygrensen før 1948, mens Indre sone med hovedsakelig boligstrøk avgrenses sentrum der forretningsgårdene overtar, med flere arbeidsplasser enn beboere.

Strøkene nærmest sentrum, kalt sentrumsranden, er dels forsteder fra 1600- og 1700-tallet, som Pipervika og Vaterland og dels områder bygget ut fra midten av 1800-tallet, som Hausmannskvartalene. Boligstrøkene utenfor er preget av murbyen, med leiegårder i rette kvartaler, som Grünerløkka og Bolteløkka. Utenfor murgårdsstrøkene, mot den gamle bygrensen, finnes noen strøk preget av trehus fra 1800-tallet, som Rodeløkka og Vålerenga, og en ring av strøk som ble bygget ut i mellomkrigstiden med storgårdskvartaler (Torshov, Lindern) eller frittstående boligblokker (Marienlyst, Carl Berner).