Jegersborgveien

Jegersborgveien, Bogstad/Sørkedalen, bydel Marka, nordover fra Strømsbråtaveien forbi Jegersborgdammen til den gamle husmannsplassen Jegersborg, som var en plass under Bogstad gård. Til veien ligger også husmannsplassen Murmesterstuen. Gammelt ferdselsnavn som ble offisielt 2014.