Jeriko gård

(Omdirigert fra Jeriko (gård))

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Jeriko, gård med gnr. 112/5, lå ved Jerikoveien 65. Gårdsbruket fradelt Nordre Lindeberg. Navnet er fra slutten av 1700-tallet da herrnhuterne eide gården. De oppkalte gårdene sine etter stedsnavn fra Bibelen.

Fra 1861 var gården i familien Hansen/Opsahls eie. Den siste eieren var Marte og Hans Opsahl, som drev gården til 1972. Hans Opsahl overtok gården 1944 og hadde kyr, griser og høner, dyrket korn og raps og hadde en del skog. De leverte melk til kunder på Kampen, Høyenhall og Bryn. Jeriko gård hadde førsteklasses høy på grunn av leirjorda på Lindeberg og leverte høy til bygårdene i Oslo sentrum. Oslo kommune eksproprierte gården i 1964, og den ble revet i forbindelse med byggingen av Furusetbanen.