Johan Halvorsens terrasse

Johan Halvorsens terrasse, Vika, bydel Sentrum, terrassen foran Konserthuset mellom Johan Svendsens plass og Dronning Mauds gate. Oppkalt 1989 etter komponisten og dirigenten Johan Halvorsen (1864–1935), som bl.a. var kapellmester for Harmonien 1893–99 og for Nationaltheatrets orkester 1899–1929 med ett års avbrudd, 1919–20, da han dirigerte «Filharmonisk Selskaps orkester». I den tiden han var ved teateret oppførte han en rekke operaer og ledet over 200 symfonikonserter. Fra 1912 til sin død bodde Halvorsen i Halvdan Svartes gate 8.