Jomfru Pharos Pigeinstitut

Jomfru Pharos Pigeinstitut, tidligere pikeskole i Christiania, ledet av Nicoline Pauline Pharo (1787–1874). Fra når og hvor lenge skolen var i virksomhet, er usikkert, likeledes hvor den hadde lokaler til enhver tid. Den var en fortsettelse av Conradine Dunkers skole, som lå i Kongens gate 10. Frøken Pharo overtok antagelig skolen i midten av 1820-årene, og drev den her til 1835. Camilla Wergeland, senere gift Collett, var elev ved skolen 1826/27. Skolen som ble karakterisert som velrenommert, var moderne for sin tid ved det at den både hadde lærere og lærerinner ansatt, noe som var uvanlig på den tiden. Skolen drev undervisning i fransk, tysk, engelsk, musikk, tegning og håndarbeid. En del av elevene hadde anledning til å bo på skolen, som også ble omtalt som Pensionsanstalt, dette gjeldt bl.a. elver som utdannet seg til lærerinner. Frøken Pharo drev skolen i ca 50 år, fra 1840 sammen med sin niese Anna Christine Pharo (1821-1868). Skolen hadde lokaler flere steder i Kvadraturen i disse årene, bl.a. i Dronningens gate, Prinsens gate, Karl Johans gate, Tollbugata og Stortorvet.

I folketellingen i 1865 står frøken Pharo oppført som forhenværende skolebestyrerinne, nå beskjeftiget med baking av finere kaker. Adressen hennes var da Nedre Vollgate 17. Her bodde sammen med sin niese Anna, oppført som musikklærerinne. Etter frøken Pharos død ble bakervirksomheten her videreført under navnet Pharos Eftf.