Jordal

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Jordal, «Jordalen», eiendom mellom Kampen, Hedmarksgata og Strømsveien. Den ble skilt ut tidlig på 1800-tallet fra Nedre Valle og innlemmet i byen 1878. Gjennom Jordalen rant Hovinbekken, og i bekkedraget opp mot Kampen var det leiruttak. Litt lenger nord vokste det frem en småhusbebyggelse, vesentlig bebodd av arbeidere tilknyttet Jordal Teglværk (1847–ca. 1930). Fra siste halvdel av 1800-tallet frem mot den første verdenskrig var teglverket den viktigste industribedriften i strøket.

Mellom Jordal, Hedmarksgata og Strømsveien lå løkken Rosendal.

På teglverkets tomt og tilstøtende arealer av Kampen ble Jordal idrettsplass anlagt i 1930-årene, området ble sanert og parkmessig behandlet. I Jordalgata ligger også Jordal idrettshall, Jordal ungdomshall og Jordal Amfi. Den nordlige delen av Jordal park åpnet i 2020 mellom Jordalgata og Hedmarksgata.