Jordal park

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Jordal park november 2020. Jordal Amfi midt på bildet, Kampen kirke og Kampen skole i bakgrunnen.- Foto: Helge Høifødt

Jordal park, park på Jordal, bydel Gamle Oslo, første del åpnet 2020. Parken er en del av Jordal idrettspark. Den delen som åpnet i 2020, ligger i skråningen fra idrettsplassen opp mot Hedmarksgata og Odalsgata, syd til det vernede klubbhuset. I parken er det lekeplasser, en dam der Hovinbekken er frilagt med betongkanter, og nede på flaten er bekken frilagt i friere form.

Bekken skal ligge åpen også i den sydlige delen som åpnes senere. Turvei D2 skal gå gjennom parken. Nye Jordal Amfi ligger nordvest for parken.