Rosendal (løkke)

Rosendal, løkke som lå mellom Jordal, Hedmarksgata og Strømsveien. Navnet antakelig en oppkalling etter baroniet i Hardanger. Løkken ble tidlig på 1800-tallet skilt ut fra Nedre Valle og innlemmet i byen 1878. Løkkehusene stod i nåværende Totengata 3. Området ble utbygd med små trehus ca. 1860–80, og mot Odalsgata og delvis mot Strømsveien er denne begyggelsen intakt. Det indre av området, hvor det stort sett var uthus og hager tidligere, ble bebygd med blokker i 1980-årene.