Kaffistova

Kaffistova, navn på flere spisesteder drevet av lag som tilhører Noregs Ungdomslag og/eller Noregs Mållag; opprinnelig ment som et hjemlig preget møtested for landsungdom i byene. Den første kaffistova ble åpnet 18. september 1901 av Bondeungdomslaget i Oslo i Øvre Slottsgate 29. Senere ble det etablert Kaffistove i Storgata 28, Stortorvet («Torgstova») og i Kristian Augusts gate 14 («Parkstova»).

Den mest kjente Kaffistova, og den eneste som fortsatt er i drift, ble åpnet 1913 i Bøndernes hus i Rosenkrantz’ gate 8. Den er også frokostsal for Bondeheimen Hotell. Opprinnelig gikk restauranten tvers igjennom lokalet fra Rosenkrantz’ gate til Arbeidergata; den øverste delen inneholder nå husflidsutsalget Heimen. Kaffistova var i sin tid «den største fråhaldskafeen i landet» og hadde «søknad av folk frå alle stender», mens Torgstova var «mest nytta av bønder kring byen og av torgfolk».