Bondeungdomslaget i Oslo

Bondeungdomslaget i Oslo, (BUL) ble stiftet 1899; initiativtaker og første formann var Klaus Sletten. Formålet var «aa skape eit lag for ungdom fraa alle landsluter», som samles til samvær og samarbeid på «heimleg grunn». Fra første stund var norsklynte byfolk med. Hulda Garborg fant her en plattform for sin folkevisedans, og målsaken en bastion i Oslo. Det Norske Teatret, stiftet 1911, gikk ut herfra. Sitt økonomiske grunnlag fikk laget gjennom kaffistovene; den første ble åpnet i Øvre Slottsgate 29 i 1901. I 1909 ble en ny åpnet i Grensen 19, med eget «kvenderom» som hadde utskjæringer av Lars Kinsarvik (se Kaffistova). Blant lagets første tiltak kan nevnes gudstjeneste på nynorsk 1901 i Johannes kirke, holdt av seminarstyrer Peter Hognestad (noe som førte til stort rabalder i samtiden), og utenlandsreise for BULs folkedansere til Stockholm 1903.

Egne særlag ble etter hvert dannet, bl.a. Idrottslaget i BUL 1913. BUL overtok også husflidsutsalget Heimen. Gjennom årene har BUL klart å gjennomføre et stort sosialt og kulturelt program. I 1913 ble Bøndernes Hus i Rosenkrantz' gate 8 reist etter initiativ av Klaus Sletten, og her fikk laget sine lokaler.