Karenslyst allé

Karenslyst allé, Skøyen, bydel Ullern, fra Bygdøy allé til Tyskestrandveien (fra 2005), oppkalt 1998 etter løkken Karenslyst, som lå omtrent her. Veien gikk opprinnelig helt til Drammensveien og ble først gjennomgående i 2009. Området er utbygd fra 1990-årene med nye næringsbygg i tillegg til eldre industrilokaler som er ominnredet. Boligblokker i Sjølyststranda-området fra rundt 2005, se Sjølyst.

Bygninger m.m.:

6. Tidligere hovedkontor for Orkla ASA.

12–14. Hovedkontor for NorgesGruppen.

40–50. Skøyentorget borettslag.